Úvodní strana

Aktuality

Zápis do 1.ročníku ZŠ Zápis do 1. ročníku
Rodičům dětí narozených od 1. září 2010 do 31.srpna 2011
Základní škola T.G.Masaryka v Komorní Lhotce oznamuje,
že, zápis dětí do 1.ročníku se koná v budově ZŠ
ve čtvrtek 6.4. 2017 od 13.00 - 17.00 hodin
Doklady potřebné k zápisu:
- písemná žádost rodičů o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání ( formulář k dostání v ZŠ, v MŠ, lze stáhnout z webových stránek školy)
- občanský průkaz rodičů ( zákonných zástupců)
- rodný list dítěte

G.Palarčíková 04.01.2017 12:00