Úvodní strana

Aktuality


Sdělení pro školní rok 2020-2021


Informace pro rodiče k podmínkám provozu ZŠ ve školním roce 2020-2021 zde.
Informace pro rodiče k podmínkám provozu MŠ ve školním roce 2020-2021 zde.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ve školství zde.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 zde.

Tisková zpráva k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 zde.


Vážení rodiče,


dokud neobdržíme podrobnější informace o provozu škol v následujícím období,
posílám odkaz na informaci ze stránek MŠMT.
Děkuji za spolupráci. Gabriela Palarčíkovánová opatření od 25.2.2021 Vážení rodiče,
dle nařízení vlády platí od 25.2. povinnost nošení chirurgických
jednorázových roušek u dětí ve školách. Chápeme, že momentálně je jich nedostatek,
proto žádáme o jejich používání od 8.3.2021.
Prosíme, aby každé dítě mělo alespoň 2-3 roušky denně.
Děkujeme za pochopení.

G.Palarčíková 24.02.2021 12:00
předávání sešitů 4.a 5. ročníku Vážení rodiče, milí žáci,
v pátek 26.2.2021 od 7.00 do 14 hodin doručí žáci 4. a 5. ročníku sešity, pracovní sešity, pracovní listy s vypracovanými úkoly ke kontrole. Vše bude zabalené nebo v igelitové tašce s jménem žáka.
V pondělí 8.3.od 7.00 do 14.00 proběhne předávání opravených sešitů. Po zazvonění u hlavního vchodu si je převezmete od pověřených pracovníků školy.

Děkujeme za spolupráci. G.Palarčíková

G.Palarčíková 24.02.2021 12:00
Provoz školy od 4.1.2021 Informace k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost výuka 1., 2. a 3. ročníku ZŠ ( 3. ročník je společně s 2. ročníkem - výjimka pro malotřídní školy)
- 4. a 5. ročník se nadále bude vzdělávat distančním způsobem ( distanční výuka je povinná)
- úkoly distanční výuky budou uveřejněny na web.stránkách školy ( v záložce Dokumenty ke stažení- domácí příprava žáků), rovněž je obdrží zákonní zástupci žáků 4 .a 5. ročníku
na e-mailový účet
- rozvrh distanční výuky bude uveřejněn na web.stránkách školy ( v záložce Organizace výuky)
- po celou dobu výuky, pobytu ve společných prostorách a ve ŠD bude povinné nošení roušek
( kromě konzumace svačin a obědů)- doporučujeme minimálně 2 ks v sáčku
- pravidelné větrání vnitřních prostor min. 5 minut ( 1- krát v průběhu vyuč. hodiny,
o přestávkách)- zodpovídají vyučující
- žáci se zdravotními potížemi dých.cest ( astmatici) budou ve výuce od nošení roušky osvobozeni, při pobytu ve společ. prostorách ( chodby, WC…) však roušku budou mít
- je zakázán zpěv a tělesná výchova
- pro zájemce budou umožněny individuální konzultace ( 1 žák + 1 vyučující , příp. zákonný zástupce žáka). O organizaci rozhodne ředitelka školy po vzájemné domluvě se zák.zást.žáka
- žáci různých tříd by se neměli potkávat
- provoz školní družiny je zajištěn ( 1. ročník- I.oddělení ŠD- v prostorách ŠD
2. a 3. ročník II.oddělení ŠD- v prostorách 5.třídy)
- žáci 4. a 5. ročníku mají nadále možnost odebírat obědy do šálků ( nutné nahlášení u ved.ŠJ )
- ve školní jídelně se budou dodržovat rozestupy, max. počet 4 strávníků u stolu


G.Palarčíková 29.12.2020 12:00